Numer księgi wieczystej po adresie

Wpisanie ksiąg wieczystych do bazy danych i udostępnienie ich w sieci z pewnością zaowocuje w większej liczbie transakcji w skali roku, których przedmiotem są nieruchomości. Księgi wieczyste stały się bardziej dostępne z powodu przeniesienia ich do postaci elektronicznej. Już teraz bowiem chcąc sprzedać swoją nieruchomość, zamiast czekać w kolejkach w wydziałach wieczystoksięgowych, potencjalnemu nabywcy wystarczy podać numer księgi wieczystej, aby mógł przeczytać jej treść na ekranie swojego monitora. Służy do tego przeglądarka ksiąg wieczystych umieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Numer księgi jest jednak niezbędny, jak na razie nie ma możliwości wyszukania księgi po adresie czy nazwisku.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po adresie tylko dla wybrańców

Zgodnie z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wyszukiwanie ksiąg w Centralnej bazie Danych Ksiąg Wieczystych po danych osobowych właściciela, w tym adresie, jest przewidziane ale tylko dla wybranych podmiotów publicznych. Nie będzie zatem można podejrzeć majątku sąsiada, chyba że on sam będzie chciał się pochwalić i udostępni nam numer swojej księgi wieczystej. Podmioty publiczne wyszczególnione w ustawie działają w interesie prawnym, nasz niejako takim nie jest.

Do uprzywilejowanych podmiotów zalicza się między innymi: sądy, prokuraturę, ZUS, organy podatkowe.

Takie rozwiązanie ma na celu przyspieszenie wyszukania majątków dłużników i postępowania egzekucyjnego. Uzyskując zgodę Ministra Sprawiedliwości powyższe instytucje będą mogły bez wielokrotnego składania wniosku i bez ograniczeń w czasie mieć możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych za pomocą internetu. Dotychczas procedura taka trwała, na tyle długo, że właściciel-dłużnik zdążył wyzbyć się majątku, zanim określony podmiot publiczny dotarł do treści jego księgi wieczystej.

Koszty wyszukiwania ksiąg wieczystych

Przeglądanie ksiąg wieczystych drogą elektroniczną jest bezpłatne, a możliwe jedynie dla znających numer księgi wieczystej. Możliwość jaką ustawa daje organom państwowym w kwestii wyszukiwania ksiąg po adresie właściciela zostaje zwolniona od opłat.

Instytucje inne od organów państwowych, takie jak komornicy sądowi i notariusze, za złożenie wniosku o zgodę na wyszukiwanie ksiąg będą musieli zapłacić.

Numer księgi wieczystej po adresie 3.50/5 (70.00%) 4 głos[ów]

Być może zainteresuje Państwa również