Elektroniczne księgi wieczyste 2014

Mimo, że dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych już mamy, na wejście w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku będziemy czekać, aż do 1 lipca bieżącego roku.

Zmiany dotyczące składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentów, odpisów ksiąg wieczystych, zaświadczeń o ich zamknięciu, wyciągów itp., muszą poczekać z uwagi na to, że procedura przetargowa nie wyłoniła jeszcze wykonawcy sytemu informatycznego.

Gdzie po elektroniczne księgi wieczyste?

Jak na razie istnieje tylko możliwość przeglądania ksiąg wieczystych online. Pod tym adresem http://ekw.ms.gov.pl/ znając numer księgi wieczystej można ją przejrzeć, wydruk przeglądanych treści na stronie nie posiada mocy dokumentu wydanego przez sąd.

Wobec powyższej sytuacji na ten moment wniosek o wpis, czy uzyskanie odpisu z księgi wieczystej złożyć można za pośrednictwem listu lub osobiście w odpowiednim Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, na dzień dzisiejszy również staje się nieaktualne, a na niższe opłaty od tradycyjnej formy za powyższe operacje też będzie trzeba poczekać.

Centralna Informacja Danych Ksiąg Wieczystych

Centralna Informacja Danych Ksiąg Wieczystych będąca komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości, która w myśl ustawy miała na wniosek wydawać:

  1. odpis zwykły księgi wieczystej,
  2. odpis zupełny księgi wieczystej,
  3. wyciągi z księgi wieczystej,
  4. zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,

pozostaje „martwą” instytucją, która udostępnia jedynie treści ksiąg wieczystych bez możliwości wyszukania ich poprzez dane adresowe nieruchomości, bądź dane osobowe jej właściciela.

Powyższe rozwiązanie znacznie ułatwiłoby pracę wyszczególnionych w owej ustawie instytucji takich jak min: sądy, prokuratura, organy kontroli sądowej, organy celne, organy podatkowe, Policja, komornicy sądowi, Najwyższa Izba Kontroli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, notariusze.

Ściąganie długu przez komorników to długa droga. Wejście w życie nowelizacji ustawy pozwoliłoby na sprawniejsze i szybsze dochodzenie do praw majątkowych dłużników i przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości dłużnika.

Wyszukiwania w systemie internetowym

Minister Sprawiedliwości, jak wynika z ustawy, wyraża zgodę na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych bez każdorazowego składania wniosku.

Przesunięcie daty wejścia w życie ustawy budzi wiele wątpliwości. Zanim ustawę podpisze Prezydent naniesione poprawki Senatu muszą zostać zatwierdzone przez Sejm. Na tej drodze może dojść do wielu nieporozumień przedłużających rozpoczęcie stosowania przepisów.

Elektroniczne księgi wieczyste 2014 4.94/5 (98.82%) 17 głos[ów]

Być może zainteresuje Państwa również

  • Księgi wieczyste online 2014Księgi wieczyste online 2014Cyfryzacja ksiąg wieczystych ma w swoim założeniu ułatwienie dostępu do ich przeglądania, a w niedalekiej przyszłości...
  • Numer księgi wieczystej 2014Numer księgi wieczystej 2014W celu uzyskania informacji o nieruchomości musimy znać jej numer. Jawność ksiąg wieczystych oznacza, że są one ogóln...
  • Odpis księgi wieczystej 2014Odpis księgi wieczystej 2014W tym roku zakończy się migracja ksiąg wieczystych. Jak na razie możemy uzyskać odpis zarówno z księgi papierowej jak...
  • Numer księgi wieczystej po adresieNumer księgi wieczystej po adresieWpisanie ksiąg wieczystych do bazy danych i udostępnienie ich w sieci z pewnością zaowocuje w większej liczbie transa...