Centralna Ewidencja Ksiąg Wieczystych

Od 2007 roku do końca 2013 dzięki Funduszom Europejskim, Polska została objęta programem o nazwie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dokument, którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 19 grudnia 2006 roku został przyjęty przez Radę Ministrów.

Jednym z około trzydziestu projektów informatycznych, które w tych latach stworzono i zaczęto realizować w ramach programu, jest korzystanie z ksiąg wieczystych online. Jest to możliwe dzięki utworzeniu Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych, do której dostęp znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dostępność ksiąg wieczystych za pomocą internetu wynika z ich jawnego charakteru,, jaki jest określony w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

To wielki, ale niestety pierwszy krok naprzód

Problem z firmą przetargową, wdrażającą system Elektronicznej Księgi Wieczystej, przesunął wejście w życie nowej ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Tym samym zawarte w niej przepisy mające ułatwić obywatelom dostęp i wykonywanie czynności prawnych takich jak odpisy, wpisy, wyciągi, uzyskiwanie zaświadczeń, jak na razie czekają na uchwalenie.

Wraz z rozpoczęciem projektu, rozpoczęły się spekulacje, na ile różne instytucje będą honorowały e-dokumenty. Wychodzi na to, że większość banków jest na nie. Wciąż domagają się papierowych kwitów, choć dostęp do nich mają na wyciągniecie ręki. Papierowe dokumenty nie zapewniają przecież większego bezpieczeństwa, są nawet mniej bezpiecznym dokumentem od elektronicznej postaci odpisu księgi wieczystej. Dane dostarczone do banku w celu uzyskania kredytu, mogą być już bowiem nieaktualne.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdza, że  program informatyzacji ksiąg wieczystych i przeniesienie ich do centralnej ewidencji, zreformuje skuteczność ewidencji praw własności nieruchomości, księgi wieczyste staną się bardziej wiarygodne, a ich prowadzenie będzie sprawniejsze.

Mniejsze koszta uzyskania odpisu

Centralna Ewidencja Ksiąg Wieczystych, pozwoli w niedalekiej przyszłości na e-odpisy, wyciągi i inne operacje, których przedmiotem są księgi wieczyste. Taki sposób będzie tańszy i szybszy.

Oceń ten tekst

Być może zainteresuje Państwa również

  • Księgi wieczyste online 2014Księgi wieczyste online 2014Cyfryzacja ksiąg wieczystych ma w swoim założeniu ułatwienie dostępu do ich przeglądania, a w niedalekiej przyszłości...
  • Księgi wieczysteKsięgi wieczystePrzedmiot uwagi jakimi są księgi wieczyste reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece...
  • Wpis do księgi wieczystejWpis do księgi wieczystejKsięgi wieczyste prowadzone obecnie w formie papierowej i elektronicznej to publiczne rejestry, dzięki którym ustala ...
  • Nowa księga wieczysta 2014Nowa księga wieczysta 2014Nowa księga wieczysta NKW jest przełomowym projektem jakie wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości w celu zwiększeni...