Księgi wieczyste

Przedmiot uwagi jakimi są księgi wieczyste reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Sprawy ich prowadzenia oraz prowadzenia zbiorów dokumentów określa natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 roku. Kontynuuj czytanie…

 

Księgi wieczyste online 2014

Cyfryzacja ksiąg wieczystych ma w swoim założeniu ułatwienie dostępu do ich przeglądania, a w niedalekiej przyszłości do szybszego uzyskania odpisów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej itp. czynności za pośrednictwem wniosku złożonego przez internet. Kontynuuj czytanie…

 

Elektroniczne księgi wieczyste 2014

Mimo, że dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych już mamy, na wejście w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku będziemy czekać, aż do 1 lipca bieżącego roku. Kontynuuj czytanie…

 

Numer księgi wieczystej po adresie

Wpisanie ksiąg wieczystych do bazy danych i udostępnienie ich w sieci z pewnością zaowocuje w większej liczbie transakcji w skali roku, których przedmiotem są nieruchomości. Księgi wieczyste stały się bardziej dostępne z powodu przeniesienia ich do postaci elektronicznej. Kontynuuj czytanie…